Tetris

Analiza dzieła sztuki wymaga uwzględnienia zarówno elementów formalnych, jak i kontekstu, w jakim zostało stworzone. Obraz „Tetris” Magdaleny Nowatkowskiej z cyklu „Granice” przedstawia abstrakcyjną kompozycję, która na pierwszy rzut oka przypomina kształty pochodzące z popularnej gry o tej samej nazwie.

 

Kształty są uporządkowane i wyizolowane. Nadano im tematyczne granice – zarówno fizyczne, jak i psychologiczne. Jasne, geometryczne formy na ciemnym tle dają rysują porządek w  nieokreślonej  przestrzeni.

 

Kompozycja wydaje się być zaplanowana, ma się poczucie równowagi, jednak istnieje pewna dynamika spowodowana asymetrią poszczególnych elementów. A ich odmienność podkreśla różnorodność w jedności, odmienność w obrębie określonych ram, indywidualność jednostki w np. w grupie.

 

„Tetris” może być interpretowany jako metafora ludzkiego życia i prób dopasowania się do narzuconych norm, regulacji społecznych lub osobistych oczekiwań. Każdy z elementów może symbolizować różne aspekty osobowości lub życiowe role, które muszą współgrać z innymi, by utrzymać harmonię. Lub wręcz przeciwnie…

 

W kontekście cyklu „Granice”, obraz „Tetris” może być rozważany jako część większej narracji dotyczącej ograniczeń.Tych, które sobie narzucamy sami, jak i tych, które są nam narzucane. Artystka może badać sposób, w jaki ludzie reagują na fakt ich istnienia, konsekwencje ich przekraczania i ogólnego przestrzegania.

 

 „Tetris” Magdaleny Nowatkowskiej jest dziełem, które pobudza do refleksji nad ludzkim doświadczeniem i jego ograniczeniami. Wykorzystując wizualny język abstrakcyjnej geometrii do przekazania swojego przesłania, artystka mówi : “Wszystko się ułoży”

Cykl Granice
Rok ukończenia 2024
Autor Magdalena Nowatkowska
Technika Akryl na bawełnianym płótnie
Rozmiar

54 x 54 x 4 cm / 21.3 x 21.3 x 1.6 (w ramie)

50 x 50 x 2 cm / 19.7 x 19.7 x 0.9 (bez ramy)

Numer inwentarzowy G093
Dostępność dostępny
Cena