Magdalena Nowatkowska

Magdalena Nowatkowska 

 

ur. 1982, absolwentka Instytutu Projektowania w Koszalinie,

mgr sztuki, wieloletnia ilustratorka, projektantka graficzna, designerka wnętrz, mody i akcesoriów domowych.
Po latach eksperymentowania

i obserwacji świata, w malarstwie swoim upraszcza

to, co skomplikowane.

Pracuje jednocześnie w kilku cyklach. Porusza trudne, egzystencjalne tematy, podając

je w uproszczonej, wypracowanej, prostej malarskiej formie.

O pracy

Pierwszy cykl, który powstał z początkiem pandemii nosi tytuł Dystans.

To seria obrazów o emocjach, interakcjach międzyludzkich, o energii,

o strachu i reakcjach na niezrozumiałe, obce, sprzeczne komunikaty.

O ich wpływie na zachowanie człowieka. To cykl o ludziach.. Graficznie uproszczone, geometryczne formy zdają się na siebie oddziaływać. Izolować, lewitować, kolonizować z małych

lub większych grupach. To analiza wibracji międzyludzkich, w różnych kontekstach i przestrzeniach

i okolicznościach.


W cyklu Granice badam sens i bezsens ich istnienia. Jest odpowiedzią

na nieprzewidywalne zjawiska. Zapoczątkowany został dokładnie

w czasie niepokojących raportów

o wojnie. To opowieść o tym, co widzi, czuje i obserwuje artystka. To studium relacji między ludźmi. O tym, co wywołuje czas strachu, niepewności. O tym ile można… To zapis interakcji między nimi, tego co gdzieś pomiędzy światem pokoju a światem totalnego chaosu.


To seria o emocjach. O pokonywaniu przeszkód. O możliwościach i ich braku.

O sile i bezsilności. O władzy. O bliskości. O relacjach. Tęsknocie. O granicach.

O sensie i bezsensie ich istnienia.

O ludziach. Krótko mówiąc.


Postać ludzka sprowadzona została

tu do prostych figuratywnych form,

do maksymalnie uproszczonych znaków, z zaznaczeniem oka jako elementu dominująco, widocznie przerysowanego.


Cykl jest próbą zgłębienia

się w fundamentalne pytania dotyczące istnienia, sensu i złożoności ludzkiego doświadczenia, ludzkiej odporności

i zdolności do pokonywania przeszkód, sprzeczności. Tego, co definiuje nas jako jednostki i jako społeczeństwo.

To manifest o tym, że, duch ludzki jest nieograniczony w swoim potencjale

i odporności.


Trzeci cykl to Bezwymiar – Kompozycje Geometryczne. Jest to płynne przejście

z serii Granice do jeszcze większych uproszczeń. Sprowadzenie prostych,

lecz wciąż figuratywnych form z cyklu poprzedniego do abstrakcyjnych układów geometrycznych.

Cykl jest studium nad potencjałem minimalizmu.To artystyczny komentarz do tego, co już było.


Cykl Horyzonty, to seria dzieł inspirowanych prostymi kadrami z życia, w przestrzeni publicznej, architekturze, urbanistyce. Dzieła w tym cyklu charakteryzują się prostotą formy.

Tu eksperymentuje się z linią horyzontu, która symbolizuje granicę między ziemią a niebem, między przestrzeniami, obiektami. To metafora granicy między przeszłością a przyszłością.


Zastosowanie czystych minimalistycznych form, korelacja między poszczególnymi płaszczyznami, zachęcają do refleksji nad kolorem, kształtem, kompozycją i czasem.

 

Najnowszy cykl malarski Obrazy zapożyczone, to cykl minimalistycznych abstrakcji. To przechwycone istniejące

już obrazy w przestrzeni, jakie wypatruje artystka. Zapis skrawków tego, co nas otacza. To wąskie kadry szerokiej perspektywy życia.  To pamiętnik ciekawych okoliczności, zapis magii ulotnych chwil.


Te obrazy są ukłonem w stronę przypadku, inspiracji i nieoczekiwanego piękna, znajdowanego w najmniej spodziewanych miejscach, momentach

i okolicznościach. Dostępnego dla wszystkich, na wyciągnięcie ręki,

w najbliższej przestrzeni publicznej,

być może tuż za rogiem.


To próba docenienia drobnych rzeczy, unikalności codziennego życia,

które umyka często naszej uwadze.

A przecież wystarczy na chwilę

się zatrzymać i spojrzeć, by prawie

na pewno coś dostrzec…

Wydarzenia

03.2024: Artshow Events, Warszawa

02.2024: Art Fair (Targowisko Sztuki), Warszawa

12.2023: Artshow Events, Warszawa

10.2023: Focus Art Fairs, Londyn, Saachi Gallery 

06.2023: Artshow Events, Warszawa