dziewczyna glowa w dol
Cykl

 

Granice

 

Cykl „Granice”. W nim analizuję, badam sensowność i brak sensu ich istnienia. Jest odpowiedzią na otaczające zjawiska. Powstawać zaczął dokładnie w okolicach niepokojących doniesień o wojnie.

 

To obraz uzupełniania się, oddzielania, przenikania, zacierania się pewnych przestrzeni pomiędzy światem pokoju

i światem totalnego chaosu.

O emocjach. O pokonywaniu przeszkód.
O możliwościach i ich braku.

O tym co można, co trzeba, co wypada.

O sile. O mocy i niemocy.

O bliskości. O relacjach.

O bezsilności. O granicach.

O sensie i bezsensie ich istnienia.

Postać ludzka sprowadzona została

tu do prostych figuratywnych form,

do maksymalnie uproszczonych znaków, z zaznaczeniem oka jako elementu dominująco, widocznie przerysowanego.

 

Cykl jest próbą zgłębienia

się w fundamentalne pytania dotyczące istnienia, sensu i złożoności ludzkiego doświadczenia, ludzkiej odporności

i zdolności do pokonywania przeszkód, złożoności i sprzeczności,

tego co definiuje nas jako jednostki

i jako społeczeństwo. Służy jako wzruszające przypomnienie,

że duch ludzki jest nieograniczony

w swoim potencjale i odporności, często przekraczając granice.

kawa z mlekiem

Prace dostępne w cyklu

Matka

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G002:Matka - Granice

Niebo

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G003:Niebo - Granice

Miód

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G004:Miód - Granice

A kuku

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G013:A kuku - Granice

Mostek

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G016:Mostek- Granice

Pi

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G026:Pi- Granice

U

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G028:U- Granice

Lustro

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G030:Lustro- Granice

Kinga

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G031:Kinga- Granice

L

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G032:L- Granice

Parasol

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G033:Parasol - Granice

Whippet

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G036:Whippet - Granice

Gamma

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G040:Gamma - Granice

Kolejka

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G041:Kolejka - Granice

H

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G044:H - Granice

Lato

Granice
2023-11-30
Magdalena Nowatkowska - G046:Lato - Granice

Ukojenie

Granice
2023-12-04
Magdalena Nowatkowska - G063 - Ukojenie Granice