Magdalena Nowatkowska - G073 - Ponad granicami - Granice
Cykl

 

Granice

 

Cykl „Granice”. W nim analizuję, badam sensowność i brak sensu ich istnienia. Jest odpowiedzią na otaczające zjawiska. Powstawać zaczął dokładnie w okolicach niepokojących doniesień o wojnie. To obraz uzupełniania się, oddzielania, przenikania, zacierania się pewnych przestrzeni pomiędzy światem pokoju i światem totalnego chaosu.

O emocjach. O pokonywaniu przeszkód. O możliwościach i ich braku. O tym co można, co trzeba, co wypada. O sile. O mocy i niemocy. O bliskości. O relacjach. O bezsilności. O granicach. O sensie i bezsensie ich istnienia.

Postać ludzka sprowadzona została tu do prostych figuratywnych form, do maksymalnie uproszczonych znaków, z zaznaczeniem oka jako elementu dominująco, widocznie przerysowanego.

 

Cykl jest próbą zgłębienia się w fundamentalne pytania dotyczące istnienia, sensu i złożoności ludzkiego doświadczenia, ludzkiej odporności i zdolności do pokonywania przeszkód, złożoności i sprzeczności, tego co definiuje nas jako jednostki i jako społeczeństwo. Służy jako wzruszające przypomnienie, że duch ludzki jest nieograniczony w swoim potencjale i odporności, często przekraczając granice.

Magdalena Nowatkowska - G049:Dziewczyna głową w dół II - Granice

Prace dostępne w cyklu