Asekuracja

„Asekuracja” to abstrakcyjną kompozycja, w której dominują płynne, geometryczne linie tworzące formy uproszczonych sylwetek. 

 

Asekuracja czyli próba wsparcia, zapewnienia bezpieczeństwa. Tak bardzo potrzebna każdemu z nas.

Jedna z postaci spada w kierunku drugiej. Druga pozostaje w pozycji bardziej stabilnej. Spadająca postać wydaje się być w stanie niepewności

i zagrożenia, a może nawet zrezygnowania, podczas gdy druga wydaje się być w pozycji gotowości,

by udzielić wsparcia lub złapać spadającą. Symetryczna i zbalansowana kompozycja, wprowadza harmonię

i równowagę. 

 

Obraz może prowokować do refleksji nad naszymi własnymi systemami wsparcia, relacjami z innymi

oraz sposobami, w jakie zabezpieczamy siebie i nasze otoczenie przed nieprzewidywalnymi zdarzeniami życiowymi. Praca ta może również

być interpretowana jako komentarz

do społecznych i emocjonalnych granic, które tworzymy, aby chronić siebie

i innych. Wyraża ludzką solidarność

i współzależność.

Cykl Granice
Rok ukończenia 2023
Autor Magdalena Nowatkowska
Technika Akryl na bawełnianym płótnie
Rozmiar

74 x 74 x 4 cm / 29.1 x 29.1 x 1.6 (w ramie)

70 x 70 x 2 cm / 27.6 x 27.6.7 x 0.8 (bez ramy)

Numer inwentarzowy G057
Dostępność dostępny
Cena