IMG_2574
Cykl

 

Pomiędzy

 

 Cykl obrazów Magdaleny Nowatkowskiej, zatytułowany „Pomiędzy”, jest głęboką medytacją nad subtelnością i przemijalnością tego, co znajduje się w przestrzeniach między. Artystka z precyzją i wrażliwością bada przerwy i luki, które łączą i dzielą obiekty, przestrzenie, ludzi oraz przedmioty, a także te, które rozciągają się pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Każdy obraz w cyklu „Pomiędzy” jest próbą uchwycenia tego, co zazwyczaj pozostaje nieuchwytne i niezauważalne. Magdalena Nowatkowska zachęca widza do zastanowienia się nad znaczeniem i pięknem przerw, które, choć często pomijane, są istotne dla naszego postrzegania świata.

Dostępne w ramach cyklu: