Pod osłoną nocy

„Pod osłoną nocy”, przedstawia dynamiczną grę kontrastów

i minimalistyczną kompozycję. Dominująca, intensywnie czarna płaszczyzna tła wyraźnie kontrastuje

z jaśniejszymi, subtelnymi liniami,

które tworzą ludzkie kształty.

 

To praca pandemiczna. Obrazuje nocne rozmowy

i sąsiedzkie relacje Włochów. Noc symbolizuje granice między widocznym

a ukrytym, między tym, co jawne

a tym, co skryte.

Między tym co dozwolone, a co nie.

 

To opowieść o sile i wielkiej potrzebie miedzyludzkich realcji. Wzajemnym wsparciu, potrzebie bycia razem.

W obliczu niepewności i trudnych

do pokonania barier, emocjonalne

i psychologiczne aspekty życia w ukryciu, izolacji, skłaniają do relacji ponad granicami. 

Cykl Granice
Rok ukończenia 2022
Autor Magdalena Nowatkowska
Technika Akryl na bawełnianym płótnie
Rozmiar

54 x 54 x 4 cm / 21.3 x 21.4 x 1.6 (w ramie)

50 x 50 x 2 cm / 19.7 x 19.7 x 0.8 (bez ramy)

Numer inwentarzowy G029
Dostępność dostępny w ofercie galeryjnej
Cena