Mężczyzna głową w dół

„Mężczyzna głową w dół” to abstrakcyjna kompozycja, w centrum której umieszczona jest uproszczona forma ludzkiej, męskiej postaci. 

 

„Mężczyzna głową w dół” może prowokować

do myślenia o odwróceniu roli, perspektywy lub stanu psychicznego, sugerując głębsze rozważania na temat tego, jak interpretujemy to, co widzimy.

Mężczyzna pochyla się, nad światem? Praca ta może prowokować

do zastanowienia się nad tym,

jak zmienia się nasze postrzeganie, kiedy zostajemy zmuszeni do zmiany naszych zwykłych punktów widzenia.

 

Autorka zachęca eksplorować granice między zewnętrznym wyobrażeniem

a wewnętrznym doświadczeniem, między tym, co widoczne dla oczu,

a tym, co odczuwane w głębi duszy.

Obraz ten zachęca odbiorcę do refleksji nad własnymi życiowymi granicami

i wyzwaniami, które mogą powodować odwrócenie naszych zwykłych sposobów myślenia lub działania.

Cykl Granice
Rok ukończenia 2023
Autor Magdalena Nowatkowska
Technika Akryl na bawełnianym płótnie
Rozmiar

104 x 74 x 4 cm / 40.9 x 40.9 x 1.6 (w ramie)

100 x 70 x 2 cm / 39.4 x 27.6 x 0.8 (bez ramy)

Numer inwentarzowy G050
Dostępność w kolekcji prywatnej
Cena