Parasol

„Parasol” to zapis bliskich międzyludzkich relacji. Relacji matki i dziecka, przyjaciół, sióstr…. ludzkich.

 

Parasol jest metaforą granic jakie jesteśmy w stanie wyznaczyć chroniąc swoje przestrzenie osobiste

i emocjonalne. Ten obraz

to odzwierciedlenie osobistego terytorium i granic, które każdy ma.

Każdy własne. 

 

To opowieść o tym, w jaki sposób ludzie tworzą swoje własne przestrzenie emocjonalne i psychologiczne, zarówno dla ochrony, jak i wyrażania własnej tożsamości.

 

Autorka bada złożoność relacji międzyludzkich

w kontekście potrzeby ochrony siebie, innych

i prywatności, oraz emocjonalne

i społeczne aspekty tworzenia

i przestrzegania tych granic.

Skłania do refleksji nad naszymi osobistymi granicami i ich wpływem

na interakcje z innymi.

Cykl Granice
Rok ukończenia 2022
Autor Magdalena Nowatkowska
Technika Akryl na bawełnianym płótnie
Rozmiar

54 x 54 x 4 cm / 21.3 x 21.4 x 1.6 (w ramie)

50 x 50 x 2 cm / 19.7 x 19.7 x 0.8 (bez ramy)

Numer inwentarzowy G033
Dostępność w kolekcji prywatnej
Cena