Poszukiwania

Obraz porusza temat eksploracji i odkryć. Kompozycja, zbudowana z serii powtarzających się form ludzkich mocno uproszczonych postaci.

 

Złożona i wielowarstwowa kompozycja,

z elementami, które wydają

się być częścią większego, nieznanego mechanizmu. Układ form może sugerować proces analizy,

który jest częścią poszukiwań, zarówno

w sensie fizycznym, jak i metaforycznym.

 

To metafora dla procesu badawczego, ścieżki poznawczej, poszukiwań, próby znalezienia odpowiedzi.

A nawet duchowej podróży,

gdzie poszczególne kształty, różnej wielkości, symbolizują różne etapy

i wybory. 

 

Ten obraz może także wzbudzać refleksję nad tym, gdzie szukamy, jak często poszukujemy czegoś poza naszymi własnymi granicami, czy to w sensie geograficznym, emocjonalnym, intelektualnym

czy duchowym. Czy znajdujemy odpowiedzi? 

 

„Poszukiwania” zachęcają do przemyśleń nad naszymi osobistymi podróżami, odkrywaniem nieznanych obszarów.

A także nad tym, jak nasze poszukiwania wpływają na nasze relacje z innymi

oraz na nasze postrzeganie otaczającej rzeczywistości.

Cykl Granice
Rok ukończenia 2023
Autor Magdalena Nowatkowska
Technika Akryl na bawełnianym płótnie
Rozmiar

84 x 104 x 4 cm / 33.1 x 40.9 x 1.6 (w ramie)

80 x 100 x 2 cm / 31.5 x 39.4 x 0.8 (bez ramy)

Numer inwentarzowy G051
Dostępność w kolekcji prywatnej
Cena