Pokuta

Granice interpretowane jako wewnętrzne i zewnętrzne bariery moralne, emocjonalne lub duchowe.

 

Obraz eksploruje zjawisko pokuty jako sposobu przekraczania tych granic, rozważając zarówno osobiste,

jak i społeczne aspekty winy, odpuszczenia

i odkupienia. 

 

Bada granice moralne i emocjonalne, złożoność relacji międzyludzkich

oraz emocjonalne i duchowe aspekty pokuty i odkupienia. Jest to obraz, który skłania do refleksji nad wewnętrznymi

i zewnętrznymi aspektami pokuty oraz jej wpływem na osobisty rozwój i relacje

z innymi. O stawianiu, rozumieniu, respektowaniu lub nie, o przekraczaniu

i trwaniu w określonych ramach.

Cykl Granice
Rok ukończenia 2022
Autor Magdalena Nowatkowska
Technika Akryl na bawełnianym płótnie
Rozmiar

54 x 54 x 4 cm / 21.3 x 21.4 x 1.6 (w ramie)

50 x 50 x 2 cm / 19.7 x 19.7 x 0.8 (bez ramy)

Numer inwentarzowy G027
Dostępność dostępny
Cena