Gamma

Centralnym punktem obrazu jest postać wpisana

w kształt greckiej litery gamma. Litera gamma symbolizuje tu połączenie pomiędzy człowiekiem

a kulturą.

 

“Gamma” to eksploracja kształtu i formy, gdzie granice między abstrakcją

a rzeczywistością są płynne

Postać wpisana w literę, kształt, to postać, która boryka się z własnymi granicami czy ograniczeniami,

a jednocześnie jest mocno związana

z pewnymi symbolami, tradycjami.

 

Skłania do refleksji na temat własnej tożsamości, granic i związanych

z nimi wyzwań, przypomina

o nieograniczonym potencjale ducha ludzkiego

i jego zdolności do adaptacji

i przetrwania.
Cykl Granice
Rok ukończenia 2023
Autor Magdalena Nowatkowska
Technika Akryl na bawełnianym płótnie
Rozmiar

54 x 54 x 4 cm / 21.3 x 21.4 x 1.6 (w ramie)

50 x 50 x 2 cm / 19.7 x 19.7 x 0.8 (bez ramy)

Numer inwentarzowy G040
Dostępność w kolekcji prywatnej
Cena