Untitled

“Untitled” from the series “Dimensionless – Geometric Compositions”

by Magdalena Nowatkowska

is a minimalist work exploring

the synthesis of form and color. Earthy, pastel shades dominate, separated

by sharp lines, creating a sense of order and balance.

 

The painting represents the artistic evolution of the author, focusing

on harmony, equilibrium,

and the essence of form.

It is a study in limitation to basic visual elements, demonstrating the richness

of minimalism and its potential

in the context of contemporary painting

Series Dimensionless - Geometric Compositions
Year completed 2023
Autor Magdalena Nowatkowska
Technique Acrylic on cotton canvas
Dimension

54 x 54 x 4 cm / 21.3 x 21.3 x 1.6 (framed)

50 x 50 x 2 cm / 19.7 x 19.7 x 0.8 (without frame)

Inventory B007
Availability available
Price
Magdalena Nowatkowska - B007 - Nondimentional
Magdalena Nowatkowska - B007 - Bezwymiar

Linia pionowa, podzielona na różne segmenty kolorystyczne, może być interpretowana jako symboliczny kręgosłup kompozycji – element organizujący przestrzeń i nadający jej strukturę. Płaszczyzny, choć abstrakcyjne, mogą przypominać krajobraz. Gdzie horyzontalne podziały sugerują poziomy terenu, a białe elementy na pierwszym planie jako architektoniczne detale lub abstrakcyjne figury.

 

Minimalizm nie jest tu jedynie redukcją form, ale przemyślanym studium nad esencją przedstawienia i potencjałem, jaki niesie ze sobą ograniczenie się do podstawowych elementów wizualnych. 

Cykl “Bezwymiar” wskazuje na poszukiwanie przez artystkę uniwersalnych wartości w sztuce, takich jak harmonia, równowaga i esencjonalność  formy..

Magdalena Nowatkowska - B007 - Bezwymiar